Instalacja PV - Wrocław

Instalacja fotowoltaiczna 3 kW pod Wrocławiem (województwo dolnośląskie) w układzie południe-zachód w celu zwiększenia konsumpcji własnej w godzinach wieczornych. Panele fotowoltaiczne Q.Cells Q.Pro G4 260 W, inwerter SMA SB3000TL.

Mapa