Sunsol
Polski | | |

Dotacje na Fotowoltaikę

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne 


Możliwe jest uzyskanie niskooprocentowanego kredytu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Raty kredytu spłacane są zyskami z instalacji fotowoltaicznej. Kredyty  na panele słoneczne współfinansowane przez WFOŚiGW z podziałem na poszczególne województwa znajduje się na stronie Banku Ochrony Środowiska

 

 

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w województwie Kujawsko-PomorskimWFOŚIGW w Toruniu wprowadził program EKODOM.  W ramach programu udziela dofinansowania dla osób fizycznych na instalacje fotowoltaiczne w formie niskooprocentowanej pożyczki do 80 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV. Dotacja na instalacje fotowoltaiczne obejmuje województwo kujawsko-pomorskie, a wnioski można składać do 30 czerwca 2017 rSzczegóły dostępne pod linkiem.

Natomiast dla przedsiębiorstw wciąż istnieje możliwość dofinansowania w formie niskooprocentowanej pożyczki do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji PV. Dotacja na instalacje fotowoltaiczne obejmuje województwo kujawsko-pomorskie, a wnioski można składać do wyczerpania środków.

 

WFOŚiGW w Lublinie  wprowadził nowe zasady dofinansowania systemów PV w formie pożyczki niskooprocentowanej (4%). Dotacja w województwie lubelskim na fotowoltaikę dla systemów do 10 kW  jest udzielana do 100% kosztów kwalifikowanych. Po częściowej spłacie pożyczki istnieje możliwość umorzenia 25%. Dotacja na instalacje fotowoltaiczne obejmuje  województwo lubelskie. 

 

Dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na panele fotowoltaiczneWFOŚIGW w Warszawie udziela dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla firm w województwie. Nisokooporocentowane pożyczki (ok. 3%) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych z możliwością umorzenia do 15%. Wnioski należy składać do wyczerpania alokacji, nie później niż do 29.09.2017.

 

 Dotacja na fotowoltaike Warmińsko-mazurskieWFOŚiGW w Olsztynie rozdysponowuje środki na montaż instalacji fotowoltaicznych w województwie warmińsko- mazurskim z programu EWA - Energia Woda Atmosfera. Pożyczka niskooprocentowana do 90% kosztów kwalifikowanych z możliwością 10% umorzenia (oprocentowanie 2%, prowizja 1%). Maksymalny okres kredytowania to 5 lat. Firma SunSol pomaga w uzyskaniu dotacji z tego programu. Istnieje również możliwość uzyskania środków na zakup samochodów elektrycznych i ładowarek. 

 

  

 Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w województwie warmińsko-mazurskimWFOŚiGW w Szczecinie wznowił dotacje w formie niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji PV. Istnieje możliwość umorzenia 30% pożyczki. Dotacja na instalacje fotowoltaiczne obejmuje województwo zachodniopomorskie, a wnioski można składać do wyczerpania środkówPunkty, w których można składać wnioski na dofinansowanie instalacji PV - Szczecin, Koszalin, Szczecinek.


 

Dotację na fotowoltaike w województwie WielkopolskimWFOŚiGW w Poznaniu przyjmuje w trybie ciągłym wnioski na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w formie niskooprocentowanych pożyczek (2,8%) z możliwością 10% umorzenia. O dofinansowanie w tej formie mogą starać się m.in. przedsiębiorcy.

  •  

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w województwie OpolskimWFOŚiGW w Opolu wprowadził nowe zasady dofinansowania w formie pożyczki niskooprocentowanej. Można będzie otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie w ramach Programu będzie udzielane w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia do 30%. Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony będzie w trybie ciągłym i trwać będzie od ogłoszenia o naborze do 31.12.2020 r. 

 

Dotacje na systemy fotowoltaiczne KrakówPożyczka z dotacją na instalacje fotowoltaiczne w województwie Małopolskim z możliwością umorzenia dla instalacji PV powyżej 10kW; nabór w trybie ciągłym, począwszy od 18.01.2017 r. do 29.09.2017 r. - Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie ostatecznie do dnia 31.10.2017 r. Dotyczy osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Wysokość pożyczki może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych netto zadania, umorzenie 20%.
 

Dotacje do instalacji fotowoltaicznej ŁódzOsoby fizyczne mogą ubiegać się o 40% dotację do częściowej spłaty kapitału kredytu wziętego w banku (dla nowych budynków 30%). Kwota dofinansowania nie więcej niż 10 000 zł w przypadku montażu paneli, wnioski składa się do banku z listy opublikowanej przez WFOŚ. Przedsiębiorcy w województwie łódzkim mogą starać się o nisooprocentowane pożyczki (1,5%) z możliwością umorzenia do 25% (z opcją do 40% - jeśli kwotę równą 15% przeznaczy się  na ekologię). Pożyczka udzielana na maksymalnie 95% kwalifikowanych kosztów, z maksymalnym okresem kredytowania 15 lat.

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w WarszawieUrząd Miasta w Warszawie udziela dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV, jednakże nie więcej niż  15 000 zł dla jednego beneficjenta. Wnioski można składać do 31.03.2017. Dotacja na instalacje fotowoltaiczne obejmuje tylko miasto stołeczne Warszawa. 


Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw gdańskPrzyjmuje w trybie ciągłym wnioski o udzielenie niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców oraz JST. Istnieje możliwość częściowego umorzenia ww. pożyczki do 15%.

   

 Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w Sopocie. 1000 zł/kW na  panele fotowoltaiczne dla budynku jednorodzinnego do 5000 zł oraz do 15 000 zł  dla budynku wielorodzinnego.

     

    Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w GdyniDotacje na insytalacje fotowoltaiczne w Gdyni1) 2500 zł na  panele fotowoltaiczne dla budynku jednorodzinnego, 2) 5000 zł na  instalacje fotowoltaiczne  dla budynku wielorodzinnego.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś kielce

WFOŚ w Kielcach udziela niskooprocentowanych pożyczek na instalację fotowoltaiczną dla osób fizycznych. Pożyczka może być udzielona na okres maksymalnie 8 lat. Istnieje możliwość 25% umorzenia pożyczki. 

  

Podobny obraz

WFOŚiGW w Rzeszowie przygotowuje program "Przyjazny dom" w ramach, którego osoby fizyczne będą mogły uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę na instalację PV (ogłoszenie tej cześć programu około czerwca 2017 r.). Przedsiębiorcy i JST w trybie ciągłym mogą się ubiegać o niskooprocentowaną pożyczkę (3,5%) o okresie spłaty do 10 lat.
 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś śląskieWFOŚ w Katowicach udziela przedsiębiorcom i JST preferencyjnej pożyczki do 80% kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej. Pożyczka może być umorzona w maksymalnie 40%. Okres kredytowania to od 4 do 10 lat.


Znalezione obrazy dla zapytania podlaskie wojPrzedsiębiorcy w województwie podlaskim  mogą się ubiegać o niskooporocentowane pożyczki na instalację fotowoltaiczną udzielane przez WFOŚiGW.

 


Na bieżąco monitorujemy nowe możliwości dofinansowania projektów OZE dla osób fizycznych, firm i jednostek samorządowych. Przygotowujemy dla Państwa dokumentację potrzebną do uzyskania dotacji oraz doradzamy w kwestii zawarcia umowy o dofinansowanie. Przygotowujemy końcowe rozliczenie dotacji, w tym raport techniczny i finansowy oraz dostarczamy komplet wymaganych załączników.

 

Wydziały Środowiska w poszczególnych gminach prowadzą indywidualne projekty na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Aby uzyskać aktualne informacje, należy skontaktować się z właściwą sobie jednostką samorządową.


Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego bądź kontakt pod nr 58-746-38-99 lub e-mail: handlowy@sunsol.pl

Formularz kontaktowy

 
  • SMA
  • KYOCERA
  • SOUTHWEST WINDPOWER
  • BOSCH
  • CANADIAN SOLAR